قرار گاه بی قرار: قرار گاه بی قرار - 37

قرار گاه بی قرار

قرار گاه بی قرار - 37

مستند « قرارگاه بی قرار » روایتی از نقش آفرینی سازمان صدا و سیما در طول 8 سال دفاع مقدس است.

این قسمت : عملیات بدر

نظر دادن