خانه ما - سری پنجم: خانه ما - سری پنجم - 1

خانه ما - سری پنجم

خانه ما - سری پنجم - 1

خانه‌ ما، مستند مسابقه‌ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش‌های متفاوت مصرف‌ کردن است.

سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده‌ای که فکر می‌کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می‌تواند در این مسابقه شرکت کند.

نظر دادن

نظر

  • نرجس
    نرجس

    هر چند وقت یکبار قسمت جدید می زارید؟

    سلام، هر هفته بعد از پخش یک قسمت بارگذاری می گردد