خانه ما - سری پنجم: خانه ما - سری پنجم - 2

خانه ما - سری پنجم

خانه ما - سری پنجم - 2

خانه‌ ما، مستند مسابقه‌ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش‌های متفاوت مصرف‌ کردن است.

سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرج گروه سازنده زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده‌ای که فکر می‌کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می‌تواند در این مسابقه شرکت کند.

نظر دادن

نظر

  • s
    s

    در این قسمت از مسایقه متاسفانه خانواده مذهبی و محجبه (خانواده سعادت) یک خانواده عقب مونده، بی فکر و بی حال و بی انگیزه جلوه داده شده و دیگر خانواده ها پرشور و فعال و پر انگیزه نمایش داده شده که متاسفانه بسیار چهره ی بد و کذبی از خانواده های مذهبی در اذهان عمومی جلوه میدهد.
    شرایط مسابقه برابر نیست خانواده ای با چهار بچه و بدون حضور پدر را در کنار خانواده ای با دو بچه با حضور پدر قرار دادند.