بیراهه: بیراهه - 57

بیراهه

بیراهه - 57

ابن برنامه پیرامون برخی ناهنجاری های اجتماعی و همچنین اقدامات و برخورد های پلیس با جرایم و مفاسد اجتماعی است.

این قسمت : طلاق

نظر دادن

نظر

  • Hessam
    Hessam

    بهتر بود اسم برنامه رو میذاشتین مهریه. نه اینکه طلاق