بادگیرهای زمینی: بادگیرهای زمینی

بادگیرهای زمینی

بادگیرهای زمینی

احمد کراری مخترع بادگیرهای زمینی از خود و ابتکاراتش در استفاده از فن قدیمی بادگیر و به روزرسانی آن می گوید.

نظر دادن

نظر

  • علی گله
    علی گله

    واقعا ابتکار جالب و کاربردی بود