پرونده مستند: پرونده مستند - 20

پرونده مستند

پرونده مستند - 20

مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و ... می پردازد.

این قسمت : گزارش یک پرونده قتل یک زن و شوهر و جراحت فرزندشان توسط فرزند دیگر خانواده

نظر دادن