این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آواها و نواها

آواها و نواها

این مستند روایت تاریخچه ساز و دهل و آواها و نواها است که ریشه در تار و پود تاریخ و فرهنگ مردم ایلام دارد و در تمام مراحل زندگی، چه در بزم ها و چه عزاها مورد بهره وری قرار گرفته اند.

سایر قسمت‌ها

نظر دادن