تهران متامورف: تهران متامورف

تهران متامورف

تهران متامورف

مستند « تهران متامورف » با تکیه بر تصویربرداری های هوایی و موسیقی روایتگر شکوه، مدرنیته و زیبایی های کلانشهر تهران به عنوان پایتخت ایران است.

نظر دادن