کوچ: کوچ - 26

کوچ

کوچ - 26

مستند مسابقه « کوچ » زیبایی‌های کوچ عشایر و بخش‌هایی از آداب و رسوم و فرهنگ بومی محلی را به تصویر می‌کشد.

این برنامه که شکل مستند دارد، شرکت کنندگان در آن اعضای دو خانواده هستند که دو روز و یک شب با یکدیگر رقابت می‌کنند و در این مدت باید خورد و خوراک خودشان را مدیریت کنند چون رابطه مستقیم با امتیازشان دارد.

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن