کوهستان‌ های کوير: کوهستان‌ های کوير - 10

کوهستان‌ های کوير

کوهستان‌ های کوير - 10

مستند کوهستان‌های کوير موقعیت جغرافیایی کرمان و ویژگی های طبیعتی منطقه را در ارتفاعات مختلف همراه سه کوهنورد که ارتفاعات را می پیمایند، به تصویر می کشد.

این قسمت : غار اوتا در غرب شهرستان سیرجان

نظر دادن