رسم عاشقی: رسم عاشقی - 1

رسم عاشقی

رسم عاشقی - 1

مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر دزفول می پردازد.

نظر دادن