رسم عاشقی: رسم عاشقی - 3

رسم عاشقی

رسم عاشقی - 3

مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر جوشقان می پردازد.

نظر دادن