رسم عاشقی: رسم عاشقی - 4

رسم عاشقی

رسم عاشقی - 4

مستند « رسم عاشقی » به آیین عزاداری ماه محرم در شهر مهدی شهر می پردازد.

نظر دادن