جشنواره تلویزیونی مستند: با شرکت در نظرسنجی، شانس خود را در قرعه کشی کارت هدیه امتحان کنید!

جشنواره تلویزیونی مستند

با شرکت در نظرسنجی، شانس خود را در قرعه کشی کارت هدیه امتحان کنید!

سوالات جهت اخذ نظرات مخاطبان شبکه مستند در راستای ارتقا برنامه های این شبکه تهیه گردیده است. به 5 نفر از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به قید قرعه یک کارت هدیه 200 هزار تومانی اهدا می شود. 
با شرکت در نظرسنجی، شانس خود را در قرعه کشی کارت هدیه امتحان کنید! 

جهت شرکت در نظرسنجی اینجا کلیک کنید

نظر دادن