وعده های موازی: وعده های موازی

وعده های موازی

وعده های موازی

این مستند به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در منطقه فکه می پردازد.

نظر دادن