مهاجران: مهاجران ؛ زنجیره امید

مهاجران

مهاجران ؛ زنجیره امید

این مجموعه مستند در مورد ایرانیان موفقی است که به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و در آنجا زندگی موفقی دارند و هنوز نسبت به کشور خود دلبستگی تام داشته و اصل و هویت خود را حفظ کرده اند و به سنت ها و رسوم ایران زمین پایبند هستند.

این قسمت : زنده یاد دکتر کیوان مزدا از برترین جراحان ستون فقرات در دنیا

نظر دادن