سیزده خانه: سیزده خانه - 10

سیزده خانه

سیزده خانه - 10

در مجموعه برنامه « سیزده خانه » به معرفی آثار باستانی و تاریخی در مناطق مختلف پرداخته می شود.

این قسمت : جاذبه های گردشگری دره مرادبیگ

نظر دادن