تهرانگرد - سری دوم: تهرانگرد - 1

تهرانگرد - سری دوم

تهرانگرد - 1

 تهران ایران کوچک است. از کوه و جنگل گرفته تا آبشار و دریاچه. برای دیدن تهرانی که کوچه های قدیمی آن داستان تاریخ فرهنگی، هنری و سیاسی ایران را تعریف می کند باید بیشتر وقت گذاشت.

در این مجموعه تلاش می کنیم شما را با گوشه و کنار کمتر دیده شده تهران آشنا کنیم.

این قسمت : آشنایی با جاذبه های طبیعی، ورزشی و فرهنگی

نظر دادن