مردمان لب رود: مردمان لب رود - 6

مردمان لب رود

مردمان لب رود - 6

مستند « مردمان لب رود » به رودخانه های غرب کشور پرداخته و تاثیرات این منابع جاری بر فرهنگ و آداب و رسوم اهالی این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد.

این قسمت : داریان - رودخانه سیروان و روستاهای سلین و هجیج در استان های کردستان و کرمانشاه

نظر دادن