سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 38 - روابط ایران و عراق

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 38 - روابط ایران و عراق

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : بررسی روابط ایران و عراق در سایه اشتراکات مذهبی دو کشور و تهدیدهای دشمنان علیه آنها

نظر دادن