تظاهرات عشق: تظاهرات عشق

تظاهرات عشق

تظاهرات عشق

مستند « تظاهرات عشق » روایتگر حضور خانم ایدی مک لود آرمسترانگ از فعالان سیاسی آمریکا در راهپیمایی اربعین است.

نظر دادن