مدرس وارسته: مدرس وارسته

مدرس وارسته

مدرس وارسته

این مستند به شرح احوالات حاج شیخ هاشم قلعه ای قزوینی در کلام شاگردان وی می پردازد.

نظر دادن