گنجینه - سری سوم: گنجینه; زندگی در ارتفاعات

گنجینه - سری سوم

گنجینه; زندگی در ارتفاعات

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند « زندگی در ارتفاعات » ساخته عزیز الله حمید نژاد
 
حضور رزمندگان در ارتفاعات غرب کشور در دوران دفاع مقدس

نظر دادن