در آینه سنگ: در آینه سنگ - 3

در آینه سنگ

در آینه سنگ - 3

مستند « در آیینه سنگ » با نگاه ترویج فرهنگ آشنایی و استفاده از فیروزه و عقیق و همچنین معرفی پتانسیل های کارآفرینی و اشتغال گوهر سنگ ها در پی جهانی شدن مشهد تهیه شده است.

این قسمت : طلا و نقره

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن