قصه با هم بودن: قصه با هم بودن - 10

قصه با هم بودن

قصه با هم بودن - 10

« قصه باهم بودن » مجموعه مستندی است که از زندگی و موفقیت های صاحبان مشاغل تولیدی می گوید که با تلاش و سرمایه ای اندک در تولید موثر بوده اند.

این قسمت : مبارزه با خشکسالی و استفاده از آبیاری قطره ای در روستای قره چپق شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی

نظر دادن