طلای وامنان: طلای وامنان

طلای وامنان

طلای وامنان

مردم روستای وامنان از توابع بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان با تلاش خود اقدام به کشت زعفران کرده و به موفقیت هایی دست یافته اند.

نظر دادن