گنجینه - سری سوم: گنجینه; اقبال آذر

گنجینه - سری سوم

گنجینه; اقبال آذر

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : «اقبال آذر» روایت منوچهر عسگری از زندگي ابوالحسن اقبال آذر، خواننده پرآوازه دربار مشروطه است.

نظر دادن