ایران: ایران - 177

ایران

ایران - 177

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از منطقه سوباتان استان گیلان نمایشگاهی از تعدادی از اشیا تاریخی موزه لوور فرانسه در کاخ موزه گلستان تهران، منطقه باستانی فیروزآباد استان فارس

نظر دادن