مجید بربری: مجید بربری

مجید بربری

مجید بربری

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم مجید قربان خانی از زبان آشنایان اوست.

نظر دادن