گنجینه - سری سوم: گنجینه; نقاره کوبی

گنجینه - سری سوم

گنجینه; نقاره کوبی

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند «نقاره کوبی» روایت علیرضا سجادی از تاریخچه نقاره کوبی یا نوبت زنی در ایران

نظر دادن