رودهای خاموش: رودهای خاموش

رودهای خاموش

رودهای خاموش

رودخانه کشکان از خروشان ترین رودهای زاگرس و از اصلی ترین سرشاخه های کرخه بطور کامل خشک شده است که در این برنامه به مهم پرداخته می شود.

نظر دادن

نظر

  • مژده صالح
    مژده صالح

    سلام
    میشه دوباره پخشش کنید