سیصد و شصت درجه: سیصد و شصت درجه - 41 - فلسطین

سیصد و شصت درجه

سیصد و شصت درجه - 41 - فلسطین

مستند « 360 درجه » به موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی و سیاسی روز جامعه توجه دارد و می‌کوشد تحلیلی درست و بی طرفانه ارائه کند.

این قسمت : تحلیل اتفاقات دو هفته گذشته در غزه و شلیک 400 موشک ساخت غزه به سرزمین های اشغالی

موارد مرتبط

نظر دادن