مشق پدر: مشق پدر

مشق پدر

مشق پدر

این مستند روایتی از ویژگی های شخصیتی و نحوه شهادت، شهید مدافع حرم مسلم خیزاب از زبان فرزند او محمدمهدی خیزاب است.

نظر دادن