گنجینه - سری سوم: گنجینه; گلیم قشقایی

گنجینه - سری سوم

گنجینه; گلیم قشقایی

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند «گلیم قشقایی» ساخته سیامک بیات از تاریخچه ساخت این گلیم، تهیه مواد اولیه و نقش زنان در ایل و هدایت و مدیریت زندگی و همچنین مستند «تارهای پشم» ساخته هوشنگ شفقی

نظر دادن