چاپ کردن این صفحه

مردمان لب رود

مردمان لب رود - 9

مستند « مردمان لب رود » به رودخانه های غرب کشور پرداخته و تاثیرات این منابع جاری بر فرهنگ و آداب و رسوم اهالی این منطقه را مورد بررسی قرار می دهد.

این قسمت : دریاچه های ارومیه

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط