این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 3

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

آدم های روی پل

خاطرات و روایت تاریخچه ساخت سی و سه پل اصفهان

نظر دادن