این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 179

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از جاذبه های طبیعی و تاریخی دره شهر استان ایلام و سیر تحول هنر انتزاعی در ایران

نظر دادن