مردم بالادست: مردم بالادست - 10

مردم بالادست

مردم بالادست - 10

مجموعه مستند « مردم بالا دست » با سفر به روستاها و شهرستانهای استان یزد جاذبه های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، صنایع دستی و صنعت هریک از این مناطق را با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و.. به تصویر می کشد.

این قسمت : روستای ترکان

نظر دادن