شور شیرین: شور شیرین

شور شیرین

شور شیرین

در این مستند به آشنایی با خواص و کاربردهای نمک و سنگ آن پرداخته می شود.

نظر دادن