حیات روی پوست ما: حیات روی پوست ما - 2

حیات روی پوست ما

حیات روی پوست ما - 2

این برنامه به میکروب ها و باکتری هایی که درون بدن انسان و بخصوص پوست ما زندگی می کنند می پردازد.

سایر قسمت‌ها

    موارد مرتبط

    نظر دادن