آنچه گذشت: آنچه گذشت - 3

آنچه گذشت

آنچه گذشت - 3

این مستند به شکل روایی در هر قسمت به زاویای کمتر پرداخته شده و ناگفته از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و با کمک تصاویر بکر آرشیوی وقایع را بازگو می کند.

جهاد سازندگی - بررسی تاریخچه تشکیل جهاد سازندگی از ابتدای انقلاب اسلامی از زبان موسسین و مسئولین وقت

نظر دادن