گنجینه - سری سوم: گنجینه; مروارید

گنجینه - سری سوم

گنجینه; مروارید

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند «مروارید» ساخته محمدرضا موسایی درباره صید صدف در جزیره کیش

نظر دادن