این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 180

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از منطقه پشت قلعه و دریاچه های دوقلو سیاه گاو شهرستان آبدانان استان ایلام، همدان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی

نظر دادن