اقلیم: اقلیم - 30

اقلیم

اقلیم - 30

این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر به تصویر می‌کشد.

این قسمت : تنگه هایقر در استان فارس معروف به گرند کانیون ایران - قسمت دوم

نظر دادن