این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

خرم شهر

خرم شهر - 5

این مجموعه برنامه به دنبال نشان دادن تصویر کلی از فقر و فقرزدایی در کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز است.

این قسمت : سبد فکر؛ خیریه امام علی (ع)

نظر دادن