آنچه گذشت: آنچه گذشت - 4

آنچه گذشت

آنچه گذشت - 4

این مستند به شکل روایی در هر قسمت به زاویای کمتر پرداخته شده و ناگفته از انقلاب اسلامی ایران می پردازد و با کمک تصاویر بکر آرشیوی وقایع را بازگو می کند.

کمیته انقلاب اسلامی - بررسی تاریخچه تشکیل کمیته انقلاب اسلامی و خدمات این نهاد در سال های اول انقلاب

نظر دادن