این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 181

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از خانه های بوم گردی در شهر یزد، آثار باستانی شهر نایین اصفهان

نظر دادن