گنجینه - سری سوم: گنجینه; صیادان پُزم

گنجینه - سری سوم

گنجینه; صیادان پُزم

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صداوسیما برای پخش در برنامه «گنجینه» انتخاب شده اند.
 
این قسمت : مستند « صیادان پزم » ساخته حجت فروقی به زندگی صیادان پزم از توابع کنارک در استان سیستان و بلوچستان می پردازد.

نظر دادن