این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 6

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

خاجو یادگار من

حجت الله الهیان، عکاس دوره گرد و گفتگو درباره خاطرات او از عکاسی از پل خواجو

نظر دادن