این مستند را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایران

ایران - 182

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی دوازدهمین جشنواره بین المللی « سینما حقیقت » و غذاهای محلی استان هرمزگان

نظر دادن